Thép vuông đặt (10x10mm -> 50x50mm)

Thép ống mạ kẽm thương hiệu Hòa Phát nhúng nóng (Ø21 -> Ø219)

Thép hình chữ V thương hiệu Nhà Bè (V25mm -> V80mm)

Thép tròn trơn CT3 (Ø11 -> Ø25)

Thép ray xe lửa sản phẩm China - Nga (P18mm ->P30mm)

Thép hình chữ U (U40mm ->U200mm)

Thép hình chữ I sản phẩm China (I100mm ->I300mm)

Thép hình chữ V cơ sở Phú Xuân Việt sản xuất tổ hợp (V25mm -> V10mm)

Phản hồi của bạn