Thép tròn trơn CT3 (Ø11 -> Ø25)

  • Liên hệ
  • Tình trạng:Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
Số lượng:

Thép tròn trơn CT3 (Ø11 -> Ø25)

Phản hồi của bạn